Informatie over de vereniging

Repetities

Het A-orkest repeteert in buurthuis de Bark, Veenplasweg 3a te Zuidlaren. Op loopafstand van bushalte aan de Stationsweg. Gratis parkeren.
Tijden
A-orkest repeteert maandagavond van 19.30 tot 21:30 uur.

De muzieklessen zijn op maandag voorafgaand aan de orkestrepetitie.

 

Contributie

Leden van muziekvereniging Erica betalen € 200,- per verenigingsjaar.

Het bedrag dient, bij voorkeur jaarlijks of halfjaarlijks of ieder kwartaal te worden overgemaakt naar onze Rabobank bankrekening NL98 RABO 0376 002301 op naam van Muziekvereniging Erica te Zuidlaren.

  • Contributie bedrag wordt door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
  • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar (1 jan- 31 dec) eindigt blijft het gehele contibutie bedrag verschuldigd.
  • Leden die tijdelijk stoppen met spelen en lid blijven van de vereniging worden niet (automatisch) ontheven van hun contributieplicht. Zij kunnen hiertoe een verzoek mailen aan de penningmeester waarna het bestuur beslist. penningmeester@ericazuidlaren.nl
  • Contributie over maken per jaar (op 1 maart) of halfjaar (1 maart en 1 sept) of kwartaal (1 maart, 1 juni, 1 sept en 1 dec)
  • Huur instrument is per jaar. Betaling op 1 maart.

 

Donateurs

Donaties vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. Zij maken het mogelijk om het instrumentarium op peil te houden, concerten, concertreizen en studieweekenden te organiseren, kortom, alles wat nodig is om de vereniging in stand te houden. Daarom zijn we enorm blij met donateurs. Mensen die ons steunen en betrokken zijn bij onze vereniging.
Wij kennen drie soorten donateurs:
• Fan
Donaties vanaf € 25,- per verenigingsjaar
– U krijgt één gratis toegangskaartje per verenigingsjaar.
– U wordt op de hoogte gehouden van alle concerten via onze elektronische nieuwsbrief zodat u altijd op tijd bent voor het kopen van een kaartje.

• Vriend
Donaties vanaf € 50,- per verenigingsjaar
– U krijgt twee gratis toegangskaartjes per verenigingsjaar.
– U wordt op de hoogte gehouden van alle concerten via onze elektronische nieuwsbrief zodat u altijd op tijd bent voor het kopen van een kaartje.

• Familielid
Donaties vanaf € 100,- per verenigingsjaar
– U krijgt al het bovenstaande èn
– 50% korting op twee toegangskaartjes voor een concert naar keuze gedurende het verenigingsjaar.
De donatie kunt u overmaken naar Rabobank rekeningnummer NL98 RABO 0376 002301  t.n.v. donatie aan muziekvereniging Erica

Alle donateurs zijn altijd welkom om een repetitieavond bij te wonen in de Bark.
Wilt u ook een bijdrage leveren? Meld u dan aan als donateur:

Oprichtingsdatum

Muziekvereniging Erica is opgericht (fanfare) op 22 november 1896.

Volgens de eerste notulen was het de heer W. Andringa Pzn. die het initiatief nam voor de oprichting van Erica.
Hij bedacht ook de naam Erica – een heide bloempje. Het was de tijd dat de omgeving van Zuidlaren nog enkele heidevelden kende, zoals op de plaats van de huidige wijk Zuides. Maar die werden in die tijd in rap tempo ontgonnen, de schapen verdwenen immers
nadat de kunstmest was uitgevonden . Uit de romantische naamgeving spreekt een verheerlijking van het verleden met zijn ‘grote stille heide’

 

Instrumenthuur

Leerlingen/orkestleden die niet over een eigen instrument beschikken, kunnen dit – voor zover voorradig – voor €50 per jaar bij de vereniging huren. Informeer hiernaar bij het bestuur.

Muziekbibliotheek

De vereniging beheert een muziekbibliotheek met honderden werken voor harmonieorkest. Zeer regelmatig wordt dit uitgebreid met nieuwe werken.

Archief

Bekijk het overzicht met een beschrijving van alle verenigingsactiviteiten van de afgelopen jaren.

Koepelorganisatie

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO).

 

 

Privacyverklaring

Muziekvereniging Erica hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Leest in document Privacy policy hoe de vereniging omgaat met uw persoonsgegevens.
Privacy Policy

Inschrijving KvK

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen;
Onder KvK-nummer 40045540.

 

 

Facebook

 

Bezoek onze Facebook pagina om meer te lezen over de vereniging.

Muziekvereniging Erica Zuidlaren – Startpagina | Facebook