Opleidingen

HaFaBra Leerplan en muziekexamens

De leerlingen worden opgeleid volgens het HaFaBra leerplan (Harmonie Fanfare Brass). Dit leidt op tot erkende muziekdiploma's. De leerlingen doen ongeveer om de twee jaar examen, van A tot en met D examen. Dit omvat zowel een theorie- als een praktijkexamen. De leerlingen die les hebben bij het ICO doen examen bij het ICO, de privé-leerlingen doen examen bij de landelijke belangenvereniging, de KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie Muziekverenigingen), waar Erica bij is aangesloten.

Het examen bestaat uit 3 delen, onderverdeeld in 6 rubrieken, iedere rubriek bestaat weer uit 2 of 3 onderdelen.

Muziekleer /gehoorscholing en auditieve toepassing:

  • Muzikale begripsvorming - muziektheoretisch inzicht - luister en/of schrijfdictee - receptief inzicht (vanaf examen C)
  • Instrumentaal-auditieve toepassing - prima vista ritmisch - prima vista methodisch - speeldictee

Instrumentele vaardigheden:

  • Klankvorming - toon/aanzet/klankkwaliteit - zuiverheid
  • Technische vaardigheden - algemeen (blijkend uit de speelstukken) - toonladders en accoorden - technische oefeningen

Muzikale vaardigheden:

  • Ritmische vaardigheden en samenspel - ritmiek - samenspel
  • Uitdrukkingsvaardigheden met betrekking tot: - vorm/frasering/agogiek - nuancering, met name dynamiek en articulatie