Opleidingen

HaFaBra Leerplan en muziekexamens

De leerlingen worden opgeleid volgens het HaFaBra leerplan (Harmonie Fanfare Brass). Dit leidt op tot erkende muziekdiploma's. De leerlingen doen ongeveer om de twee jaar examen, van A tot en met D examen. Dit omvat zowel een theorie- als een praktijkexamen. De leerlingen die les hebben bij het ICO doen examen bij het ICO, de privé-leerlingen doen examen bij de landelijke belangenvereniging, de KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie Muziekverenigingen), waar Erica bij is aangesloten.

Het examen bestaat uit 3 delen, onderverdeeld in 6 rubrieken, iedere rubriek bestaat weer uit 2 of 3 onderdelen.

Muziekleer /gehoorscholing en auditieve toepassing:

  • Muzikale begripsvorming - muziektheoretisch inzicht - luister en/of schrijfdictee - receptief inzicht (vanaf examen C)
  • Instrumentaal-auditieve toepassing - prima vista ritmisch - prima vista methodisch - speeldictee

Instrumentele vaardigheden:

  • Klankvorming - toon/aanzet/klankkwaliteit - zuiverheid
  • Technische vaardigheden - algemeen (blijkend uit de speelstukken) - toonladders en accoorden - technische oefeningen

Muzikale vaardigheden:

  • Ritmische vaardigheden en samenspel - ritmiek - samenspel
  • Uitdrukkingsvaardigheden met betrekking tot: - vorm/frasering/agogiek - nuancering, met name dynamiek en articulatie

Naast de muzieklessen leren de leerlingen door in een orkest te spelen. De meeste leerlingen starten na de kerstvakantie in het eerste leerjaar in het B-orkest. Dit na overleg met docent en ouders. Dit is afhankelijk van de vorderingen van de leerling.

Vanaf het A-diploma, dus na minimaal 2 jaar les, maar meestal later, kunnen leerlingen doorstromen naar het A-orkest. Dit is mede afhankelijk van het instrument dat de leerling bespeelt. Voor het ene instrument is het niveau van het A-examen voldoende om in het A-orkest mee te kunnen spelen, voor een ander instrument kan dit nog niet. De beslissing of iemand in het A-orkest kan meespelen, wordt door de dirigent genomen. De leerling wordt uitgenodigd om voor te spelen, een soort toelatingsexamen. Ook speelt vaak mee welke activiteiten of optredens er voor de deur staan. Vlak voor een wat groter concert of een concours zullen er geen leerlingen van B- naar A doorgaan.

Het doel van de repetities is om de muziek die gespeeld wordt in balans te brengen. Voor alle orkesten geldt dat de muzikant geacht wordt de te spelen muziek thuis te oefenen en in te studeren. Zodat men als men op repetitie komt de muziek kent en kan spelen. Op de repetitie wordt aandacht besteed aan het samenspel, de muzikale vertolking en aan het in balans brengen met elkaar van de verschillende partijen.

Gebruik SmartMusic met onze "dirigent"

Je kunt met een orkest code (classs code - verstrekt door onze "dirigent") en een geldig e-mailadres krijg je toegang tot ons orkest en beschikbare muziekstukken.
  1. Weet zeker dat je de laatste versie van Google Chrome hebt, of de laatste versie van  SmartMusic iPad app.
  2. Ga naar  home.smartmusic.com (let wel gebruik Google Chrome) of open de SmartMusic app of je iPad en kies “Join A Class.”
  3. Vul hier een geldig email adres en "class code" in. Deze "Class Code" kun je per mail ontvangen. Stuur hiervoor een mail naar ger.olthof@kpnmail.nl
  4. Volg de cursor om je account aan te maken.
Voor meer detail informatie (engelstalig) en instructies kun je de website van SmartMusic   Help Center bezoeken

Wil je gelijk beginnen met SmartMusic

Begin alvast met een account aan te maken.

BEGIN HIERAanmaken account