Onze Organisatie

Binnen onze organisatie wordt gewerkt met diverse commissies die onder leiding staan van twee coördinatoren. Daarboven zit een klein bestuur. De commissies zijn verantwoordelijk voor de uitvoerende taken, het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidstaken.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het bestuur opereert op beleidsniveau en niet op operationeel niveau; het geeft de richting aan en ondersteunt bij de uitvoering zonder zich in de organisatie te mengen.

Het bestuur is verder belast met de volgende taken:

Taken van Voorzitter:

 • externe contacten/ gezicht van de vereniging
 • aanspreekpunt
 • contacten dirigent

Taken van Secretaris:

 • Ledenadministratie
 • Correspondentie
 • Notulen vergadering
 • Voorbereiden vergaderingen

Taken van Penningmeester:

 • Betalingsverkeer
 • Financieel jaar
 • Verslag Begroting
 • Financiële afspraken
 • Voorzitter financiële commissie

Bestuur:

 • Voorzitter - Peter Apol
 • Penningmeester - Tineke Schonewille
 • Secretaris - Kim Greving
 • Lid - Aileen  Hoiting
 • Lid - Derkjan Pepping
 • Lid- Lisanne Eshuis

De concertcommissie organiseert 'grotere' concerten waaronder het jaarconcert en andere grotere optredens. De commissie draagt bij de organisatie van deze concerten/optredens zorg voor de accommodatie, gasten en kaartverkoop, gastspelers, generale repetitie, kleding en andere organisatorische elementen. Daarnaast heeft deze commissie als het gaat om het uitzoeken van de juiste muziek overleg met de muziekcommissie en voor promotie met de PR-cie.

Contact personen:

Jeanine Hovong
 Renee Eshuis
 Lisanne Eshuis
 Mark Phillips

De actiecommissie is een commissie die bedoeld is om geld binnen te halen voor de vereniging. Deze commissie heeft als taak de jaarlijks terugkerende acties in goede banen te leiden en te organiseren. Dit zijn onder andere de Anjeractie, de Potgrondactie en de maandelijkse oud-papier actie. Daarnaast zullen nieuwe acties in deze commissie georganiseerd worden.

Contact personen:

Marjan Eshuis
Anita Winter

De muziekcommissie is verantwoordelijk voor het maken van een muziekprogramma gedurende het hele jaar. De taken die hieruit voortvloeien zijn onder andere muziek uitdelen, muziek innemen en muziek bestellen. Bij het uitzoeken van muziek is er nauw overleg met de dirigent.

Contact personen:

Albert-Jan Eshuis
Wim Westerman
Jan Westerhof

Naast grote concerten en andere optredens met het gehele orkest wordt Erica regelmatig gevraagd om als ensemble op te treden bij een evenement.. Ook deze ensembles moeten georganiseerd worden. De ensemblecommissie is belast met de volgende taken: - de werving en samenstelling van ensembles - het organiseren van repetities voor de ensembleoptredens en - samenstelling van het programma - communicatie en contacten met derden - contact met de PR commissie

Contactpersoon
Aileen Hoiting
Annemarie Stel
Fleur Eshuis

Deze commissie heeft tot doel het werven van nieuwe leden, het houden van contact met deze nieuwe leden. Ook houden zij zich bezig met diverse projecten op scholen.

Contact personen:

Anita Winter
Henriette Bulthuis

De PR-commissie heeft tot doel om een positief beeld van de vereniging naar de buitenwereld uit te dragen. Duidelijk moet zijn wat de vereniging te bieden heeft ten aanzien van muzikale/culturele vorming en sociale contacten. Om dit te doen worden diverse communicatiemiddelen intern/extern uitgezet. De samenstelling en uitvoering van deze communicatiemiddelen zoals het beheer van de website, vrienden/donateurs, artikelen in het plaatselijke krantje worden verzorgd door de PR-commissie. Daarnaast is deze commissie verantwoordelijk voor een netwerk binnen (sociale) media en houdt de leden van de verenigingen goed op de hoogte door het uitgeven van bijvoorbeeld de online nieuwsbrief. Ook is deze commissie belast met het onderdeel fondsenwerving.

Contact personen:

Ger Olthof